Nieuwsbrief-Verslagen

Nieuwsbrieven en verslagen

Nieuwsbrieven

Ypsilon vertegenwoordigt al 30 jaar lang familieleden en betrokkenen van mensen met verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. De leden van Ypsilon steunen en bemoedigen elkaar en organiseren voorlichting. Daarnaast vindt vaak overleg plaats met instellingen om te pleiten voor betere behandeling van de patiënten en voor goede samenwerking met de familie.

Reacties over deze nieuwsbrieven of verslagen zijn van harte welkom via contactformulier, klik daarvoor rechts in de menubalk.

Ypsilon Zeeland – uitnodiging en Nieuwsbrief

Ypsilon Zeeland – Nieuwsbrief juni 2022

Ypsilon uitnodiging 7 juli 2022

Ypsilon jaarprogramma 2022

In het Nieuws maart 2022 nr 29

Nieuwsbrief-Regio-februari-2021

Nieuwsbrief-Z-Vl-maart-2020

Nieuwsbrief-Z-Vl-oktober-2018

Nieuwsbrief-BdW-oktober-2018

nieuwsbrief-BdW-februari-2018

Nieuwsbrief-BdW-september-2017

 

Verslagen

Informatiebijeenkomst over de Toekomst van BW in Zeeland, 11 mei 2021
Bijgaand de presentatie en het verslag
Colleges gemeenten in Zeeland
Onderwerp: Toekomst kwaliteit Beschermd Wonen Zeeland Goes,
31 augustus 2020

Geacht College, in Zeeland hebben veel leden van Ypsilon en hun kwetsbare familieleden ervaring met zowel intramuraal Beschermd Wonen/”all inclusive” (BW) als met geclusterd BeschermdWonen (BW)……brief aan B&W gemeenten
Ypsilon ledenbijeenkomst 10 maart 2020 boven de Westerschelde.
Onderwerpen: kennismaking met de nieuwe familievertrouwenspersoon GGZ Zeeland, rechten van familie/naasten, de Wet verplichte GGZ.
Inleiding Ina de Bruijn…het verslag...de presentatie
Ypsilon – Wmo-adviesraad gemeente Vlissingen 13 december 2019
Taken Ypsilon

1. Lotgenotencontact
2. Deskundigheidsbevordering
3. Belangenbehartiging….meer

Ypsilon verslag ledenbijeenkomst boven de Westerschelde op 12 november 2019.
Inleider: Caroline Verheijde-Zeijl, psychiater/systeemtherapeut en Geneesheer-Directeur Emergis.
Onderwerp: de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).
Inleidingpresentatie…. het verslag

Ypsilon ledenbijeenkomst 14 mei 2019. Verslag (Anton Feijtel).
De samenhang tussen geestelijke en lichamelijke gezondheid, toegespitst op psychose. Inleiding
door psychiater Jannie den Hoed – van Wijk. Mevrouw Den Hoed is psychiater bij Emergis en werkt….meer…..presentatie

.Gesprek met raadsleden over het thema: “GGZ in de wijk en het dorp. Hoe bied je een welkome plek voor iedereen”.  Ypsilon Zeeland 28-1-2019

Welkom: Caroline Mobach, voorzitter van Ypsilon boven de Westerschelde, heet iedereen welkom, mede namens Magda de Feijter, de voorzitter van Ypsilon Zeeuws-Vlaanderen...een verslag

Ypsilon bijzondere ledenbijeenkomst boven de Westerschelde 13 november 2018.

De meeste van de aanwezige leden maakten het voor de eerste keer mee dat de afdeling Ypsilon boven de Westerschelde wisselde van voorzitter …meer

Wat u voor uw eigen kind, broer, zus, vader, of moeder ook zou wensen.

Ontmoeting tussen vertegenwoordigers Zeeuwse gemeenten en leden van Ypsilon op 8 mei 2018.
Verslag van de bijeenkomst in ’s-Heer Hendrikskinderen…het verslag

Verslag Ypsilon boven de Westerschelde 13 maart 2018 in het Heer Hendrikhuis.
Mensen met dubbele diagnose: behandeling, wonen, werken. Caroline van Loon, coördinator zorgprogramma dubbele diagnose (DD) Emergis geeft in haar inleiding aan dat de omschrijving van wat DD is, in de loop der tijd steeds nauwkeuriger is geworden… het verslag. ..presentatie-1presentatie-2presentatie-3

THUISBEGELEIDING EN HUISHOUDELIJKE HULP.
Ledenbijeenkomst op 14 november 2017.
Inleiding door Marijke de Haan en Froukje Otten van Allévo (Oosterschelderegio), mede namens Zorgstroom (Walcheren) en Zorgsaam (Zeeuws-Vlaanderen)...verslag 

Reisje Ypsilon Zeeland 30 september 2017.
Het jaarlijkse reisje was dit jaar naar het Dr. Guislain museum in Gent. Een bus met 35 deelnemers
liet zien…meer

Veranderingen in de zorg. Gemeenten en de WMO.
Ledenvergadering mei 2017.
Inleiding Chris Maas, wethouder van Veere voor het sociale domein. …het verslag
Opvang verwarde personen.12 september 2017
Vooral een taak voor de zorgverlening, Politie en SPOR
presentatie
Print Friendly, PDF & Email