Belangenbehartiging

Belangenbehartiger Zeeuws-VlaanderenAls moeder van een zoon die lijdt aan een psychiatrische ziekte kwam ik ongeveer 22 jaar geleden in
contact met de GGZ. En ontdekte al snel, dat je als familie aan de kant staat in de contacten met de hulpverleners en er geen sprake was van samenwerking.

 

Al snel ontmoette ik familieleden bij Ypsilon waar je je verhaal kwijt kon, steun en advies ontving en waar de krachten werden gebundeld voor betere zorg voor onze familieleden met aandacht voor diens naasten.

Door de loop der jaren heb ik ondertussen heel wat GGZ ervaring opgedaan op bijna elk gebied waar je mee te maken kan krijgen.

Als belangenbehartiger probeer ik hierdoor iets te betekenen voor anderen die advies en/of steun of een luisterend oor nodig hebben in de zware zorg voor hun familielid.
Een belangenbehartiger moet op de hoogte zijn van het beleid van de GGZ aanbieders Emergis en Zeeuwse Gronden. Zij kunnen familie bv in contact brengen met de belangenbehartiger. MIND Ypsilon is een serieuze gesprekspartner voor beide organisaties en de contacten zijn goed.
Als belangenbehartiger moet je ook op de hoogte zijn van de actuele landelijke en regionale politiek en zorgen dat je in beeld bent bij de gemeente.
Zo gaan we regelmatig in gesprek wat wenselijk is aan adequate zorg voor cliënten en diens naasten (mantelzorgers)

Dus schroom u niet en trek aan de bel, mijn contactgegevens ziet u rechts hieronder!

Rita de Rijke

Contactpersonen

Voorzitter v/d stuurgroep en gespreksleiding
Mevr. Magda de Feijter
tel: 0115 431 718
e-mail: Magda de Feijter
Belangenbehartiging
Mevr. Rita de Rijke
tel: 0115 631 083
e-mail: Rita de Rijke

Secretariaat:
Dhr.Bert Rijk
Oostdijk 8, 4589 RK Ossenisse
tel: 0114 682647
e-mail: Bert Rijk

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2021 Nieuwsbrief maart 2020 Nieuwsbrief oktober 2018
Print Friendly, PDF & Email