Belangenbehartiging

Belangenbehartiger Regio Zeeland

Als moeder van een zoon die lijdt aan een psychiatrische ziekte kwam ik ongeveer 22 jaar geleden in contact met de GGZ. En ontdekte al snel, dat je als familie aan de kant staat in de contacten met de hulpverleners en er geen sprake was van samenwerking.
Al snel ontmoette ik familieleden bij Ypsilon waar je je verhaal kwijt kon, steun en advies ontving en waar de krachten werden gebundeld voor betere zorg voor onze familieleden met aandacht voor diens naasten.

Door de loop der jaren heb ik ondertussen heel wat GGZ ervaring opgedaan op bijna elk gebied waar je mee te maken kan krijgen.

Als belangenbehartiger probeer ik hierdoor iets te betekenen voor anderen die advies en/of steun of een luisterend oor nodig hebben in de zware zorg voor hun familielid.
Een belangenbehartiger moet op de hoogte zijn van het beleid van de GGZ aanbieders Emergis en Zeeuwse Gronden. Zij kunnen familie bv in contact brengen met de belangenbehartiger. MIND Ypsilon is een serieuze gesprekspartner voor beide organisaties en de contacten zijn goed.
Als belangenbehartiger moet je ook op de hoogte zijn van de actuele landelijke en regionale politiek en zorgen dat je in beeld bent bij de gemeente.
Zo gaan we regelmatig in gesprek wat wenselijk is aan adequate zorg voor cliënten en diens naasten (mantelzorgers)

Dus schroomt u niet en trek aan de bel, mijn contactgegevens ziet u bij de contactpersonen onderaan elke pagina.

Rita de Rijke

Familievertrouwenspersoon voor Emergis en Zeeuwse Gronden

Mijn naam is Ina de Bruijn en ik ben sinds 1 januari 2020 aangesteld als familievertrouwenspersoon bij de LSFVP. Mijn werkdagen zijn maandag t/m donderdag waarvan de woensdag alleen ’s morgens. Ik ben bereikbaar telefonisch via 06-53 166 533 of per mail.  

Van oorsprong ben ik psychiatrisch verpleegkundige en de laatste jaren ben ik werkzaam geweest als beleidsmedewerker in de thuiszorg en de jeugdzorg. Ik hoop dat deze ervaring een bijdrage kan leveren in de ondersteuning van familie en naasten van mensen met psychiatrische problematiek. Als familievertrouwenspersoon werk ik onafhankelijk van de GGZ  instellingen en denk ik graag met u mee.

Print Friendly, PDF & Email