Regio Zeeland

Ypsilon verenigt
familieleden en naasten van mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) De zorg voor deze kwetsbare doelgroep is vaak een flinke opgave, hoeveel liefde voor een ouder, kind, broer, zus of partner er ook in het spel is.

 

In de regio Zeeland zijn twee Ypsilon afdelingen actief, Boven de Westerschelde en Zeeuws Vlaanderen 


afd- Boven de Westerschelde

Bijeenkomsten voor (aspirant-) familieleden van Ypsilon vinden in de regel steeds plaats op de 2e dinsdag van alle oneven maanden. Plaats, mits niet anders aangegeven: in het ‘s-Heer Hendrikshuis, Werfstraat 18 te ‘s-Heer Hendrikskinderen. Tijden: 19.30 tot ± 22.00uur

 

afd- Zeeuws Vlaanderen


De bijeenkomsten voor familieleden in Zeeuws-Vlaanderen vinden in de regel plaats op de eerste dinsdag van februari, april, juni, oktober en december om 19.30 uur. De locatie is doorgaans het behandelcentrum van Emergis, dat is in ziekenhuis ZorgSaam, ingang De Honte aan de Vlietstraat in Terneuzen. De avonden worden voorbereid door een stuurgroep. De invulling varieert van thema-avond met gastspreker tot gespreksavond voor lotgenoten. Uitnodigingen worden via e-mail of brief verstuurd en zijn daarnaast te bekijken op de website.


Doel van de beide afdelingen in Zeeland

De afdelingen stellen zich ten doel, haar leden te informeren, te ondersteunen en zo nodig te vertegenwoordigen middels:

  • Het organiseren van contactavonden en andere, regionale bijeenkomsten;
  • De directe en indirecte belangenbehartiging in en buiten de vereniging;
  • Het opbouwen en onderhouden van samenwerkingsverbanden met andere regionale partijen binnen de regio, voor zover van belang voor de leden en in het kader van het vastgestelde beleid van de vereniging Ypsilon.

 

Wij ondersteunen de invoer van de Triadekaart!
*Triade, samenwerking tussen cliënt, familie en hulpverlener.

De beste zorg bij schizofrenie komt voort uit een triade*, zegt de richtlijn schizofrenie. Als familieleden weten wat ze te doen staat, kunnen zij de gevolgen van de ziekte verkleinen. Toch is lang niet altijd duidelijk wat precies de rol van familieleden of andere naastbetrokkenen moet zijn. Daarom ontwikkelde familievereniging Ypsilon de Triadekaart.
Doel van de kaart is de zorg te optimaliseren door inbreng van familieleden zo concreet mogelijk vast te leggen. Dat gebeurt in een ‘triadegesprek’, waarin iedereen vanuit zijn of haar eigen perspectief kan aangeven wat daarin belangrijk is.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email