Familieraad

Familieraad Zeeuwse Gronden

Deze organisatie is ontstaan vanuit de wensen en behoeften van ouders die betrokken zorg en goede huisvesting voor hun zieke familielid met serieuze aandacht voor familie als prioriteit stellen.

Na 7 jaar in het bestuur van Zeeuwse Gronden ben ik me bezig gaan houden met het oprichten van een familieraad. Een belangrijke taak van de familieraad is er voor te zorgen dat de organisatie laagdrempelig en toegankelijk is en blijft, cliënten betrokken zorg ontvangen en familie zich welkom voelt met hun zorgen en vragen.

Een optimale samenwerking en een goed contact met de hulpverlener(s) is hierbij een pré.

En hoe doen we dat…in grote lijnen:

We streven ernaar dat vanuit iedere woonlocatie en de ambulante zorg een familielid deelneemt zodat deze input kan geven aan zowel de locatie en de familieraad.

Er is een structureel overleg met het FACT-team, vertegenwoordigers woonbegeleiding van de locaties en de Raad van Bestuur. We bespreken v.n.l praktische zaken zoals aandachtspunten voortkomend uit de twee-jaarlijkse enquete, een casus, de dagdagelijkse praktijk, beleidszaken en informatie uitwisselen.

D.m.v. de twee- jaarlijkse enquete krijgen we als familieraad en organisatie zicht op de kwaliteit zorg.
De vragen zijn opgesteld door de familieraad. De familieraad kan ook benaderd worden door familie die met ons in gesprek wil. Zij kunnen ons persoonlijk benaderen of via de hulpverlener.
Ook organiseren we twee maal per jaar een Familiebijeenkomst, waarin een thema wordt behandeld en aandacht is voor ontmoeting.

Rita de Rijke,
Voorzitter familieraad Zeeuwse Gronden
contactgegevens

(Daarnaast is Rita ook belangenbehartiger voor MIND Ypsilon Zeeuws Vlaanderen)

 

Print Friendly, PDF & Email