Zeeuws Vlaanderen

MIND Ypsilon Zeeuws-Vlaanderen

MIND Ypsilon verenigt familieleden en naasten van mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA). De zorg voor deze kwetsbare doelgroep is vaak een flinke opgave, hoeveel liefde voor een ouder, kind, broer, zus of partner er ook in het spel is.

Contact met lotgenoten kan hierbij een steun zijn. Het gevoel dat je er niet alleen voor staat werkt geruststellend. MIND Ypsilon biedt een helpende hand door familieleden met elkaar in contact te brengen, en door informatiebijeenkomsten te organiseren om meer bewustzijn te creëren.

Regio-afdeling Zeeuws-Vlaanderen

De verschillende afdelingen van Ypsilon hebben als doel de leden te informeren, ondersteunen en vertegenwoordigen door:

  • het organiseren van contactavonden en andere, regionale bijeenkomsten
  • de directe en indirecte belangenbehartiging in en buiten de vereniging
  • het opbouwen en onderhouden van samenwerkingsverbanden met andere regionale partijen binnen de regio, voor zover van belang voor de leden en in het kader van het vastgestelde beleid van MIND Ypsilon De bijeenkomsten voor familieleden in de regio Zeeuws-Vlaanderen vinden in de regel plaats op de eerste dinsdag van februari, april, juni, oktober en december om 19.30 uur. De locatie is doorgaans het behandelcentrum van Emergis, dat is in ziekenhuis ZorgSaam, ingang De Honte aan de Vlietstraat in Terneuzen. De avonden worden voorbereid door een stuurgroep. De invulling varieert van thema-avond met gastspreker tot gespreksavond voor lotgenoten. Uitnodigingen worden via e-mail of brief verstuurd en zijn daarnaast te bekijken op de website.


Wij ondersteunen de invoer van de Triadekaart!

(Triade: samenwerking tussen cliënt, familie en hulpverlener)

De beste zorg bij schizofrenie komt voort uit een triade, volgens de richtlijn schizofrenie. Als familieleden weten wat ze te doen staat, kunnen zij de gevolgen van de ziekte verkleinen. Toch is lang niet altijd duidelijk wat precies de rol van familieleden of andere naastbetrokkenen zou moeten zijn. Daarom ontwikkelde Ypsilon de ‘Triadekaart’.

Doel van deze kaart is de zorg optimaliseren door inbreng van familieleden zo concreet mogelijk vast te leggen. Dat gebeurt geregeld in een ‘triadegesprek’, waarin iedereen vanuit eigen perspectief aangeeft wat in de zorg voor naasten belangrijk is.

De Triadekaart is hier aan te vragen of te downloaden.

 

Print Friendly, PDF & Email