Boven de Westerschelde

Algemene informatie Ypsilon Boven de Westerschelde

Ypsilon verenigt familieleden en naasten van mensen met psychose gevoeligheid, een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA).

Wij ondersteunen de invoer van de Triadekaart!

De beste zorg bij schizofrenie komt voort uit een triade*, zegt de richtlijn schizofrenie. Als familieleden weten wat ze te doen staat, kunnen zij de gevolgen van de ziekte verkleinen. Toch is lang niet altijd duidelijk wat precies de rol van familieleden of andere naastbetrokkenen moet zijn. Daarom ontwikkelde familievereniging Ypsilon de Triadekaart.
Doel van de kaart is de zorg te optimaliseren door inbreng van familieleden zo concreet mogelijk vast te leggen. Dat gebeurt in een ‘triadegesprek’, waarin iedereen vanuit zijn of haar eigen perspectief kan aangeven wat daarin belangrijk is.

*Triade, samenwerking tussen cliënt, familie en hulpverlener.

Doel van regio-afdelingen in Zeeland

De afdelingen stellen zich ten doel, haar leden te informeren, te ondersteunen en zo nodig te vertegenwoordigen middels:

  • Het organiseren van contactavonden en andere, regionale bijeenkomsten;
  • De directe en indirecte belangenbehartiging in en buiten de vereniging;
  • Het opbouwen en onderhouden van samenwerkingsverbanden met andere regionale partijen binnen de regio, voor zover van belang voor de leden en in het kader van het vastgestelde beleid van de vereniging Ypsilon.

Alfdeling Ypsilon Boven de Westerschelde

Bijeenkomsten voor (aspirant-) familieleden van Ypsilon vinden in de regel steeds plaats op de 2e dinsdag van alle oneven maanden.

Plaats, mits niet anders aangegeven: in het ‘s-Heer Hendrikshuis, Werfstraat 18 te ‘s-Heer Hendrikskinderen. Tijden: 19.30 tot ± 22.00uur.

Contactpersonen

Nieuwsbrieven

Verslagen

Print Friendly, PDF & Email