Ypsilon vereniging met visie.

Ypsilon is de landelijke vereniging van familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose. Ze is actief op het gebied van zelfhulp, belangenbehartiging en voorlichting. De vereniging werd opgericht in 1984 en telt ruim 7.000 leden en 50 afdelingen.
Met meer dan zevenduizend leden is Ypsilon de grootste consumentenorganisatie binnen de Geestelijke Gezondheidszorg. Een vereniging die een visie heeft op hoe zaken beter kunnen, die opkomt voor de belangen van patiënt en familie. Een vereniging die door zorginstellingen wordt gehoord omdat ze de ervaringen van duizenden mensen kan bundelen. Een vereniging ook die gewaardeerd wordt omdat ze werkt vanuit het besef dat patiënt, hulpverlener en familie alleen samen in staat zijn de beste zorg te bieden

Lotgenotencontact.
Elk familielid beschikt over informatie die in de eerste plaats waardevol kan zijn voor de behandeling van de eigen patiënt. Door hun kennis en ervaringen te delen, zijn familieleden ook elkaar tot steun. Door deze kennis en ervaringen te bundelen en ook naar buiten uit te dragen, levert de vereniging een essentiële bijdrage aan de zorg voor mensen met schizofrenie of een psychose. Zoekt U lotgenoten contact, aarzel niet om de belangenbehartiging om informatie te vragen!

Contactavonden in Zeeland:
De contactavonden zijn bij uitstek ontmoetingen van lotgenoten en thema-avonden worden ook voor belangstellenden gehouden. Ze worden door beide regioafdelingen georganiseerd:

Regioafd- Boven de Westerschelde:
De bijeenkomsten voor (aspirant-) familieleden van Ypsilon vinden in de regel steeds plaats op de 2e dinsdag van alle oneven maanden.
Plaats, mits niet anders aangegeven: in het 's-Heer Hendrikshuis, Werfstraat 18 te 's-Heer Hendrikskinderen. Tijden: 19.30 tot ± 22.00uur.

Regioafd- Zeeuws Vlaanderen:
Elke 1e dinsdag van de even maanden gehouden. In Februari, April, Juni, Augustus, Oktober en December. Aanvang 19.30 uur. De locatie is gewijzigd naar het RGC, dat is via de andere ingang van ziekenhuis de Honte aan de Vlietstraat. in één van de vergaderzalen van ziekenhuis 'De Honte'. De avonden worden voorbereid door een stuurgroep, de invulling kan verschillen of een thema-avond met gastspreker of een gespreksavond.

Het doel van de regio-afdelingen:
De afdelingen stellen zich ten doel, haar leden te informeren, te ondersteunen en zonodig te vertegenwoordigen middels:

  • het organiseren van contactavonden en andere, regionale bijeenkomsten.
  • de directe en indirecte belangenbehartiging in en buiten de vereniging
  • het opbouwen en onderhouden van samenwerkingsverbanden met andere regionale partijen binnen de regio, voor zover van belang voor de leden en in het kader van het vastgestelde beleid van de vereniging Ypsilon.

lid worden?

   

online sinds 3 maart 1999